Visum til Canada

eTA CANADA VISUM

Siden juni 2023: 13 nye lande undtaget fra visumpligten. liste over lande

Hvad er gyldigheden af eTA Canada?

For at kunne rejse til Canada skal du have en elektronisk rejsetilladelse. Denne tilladelse udstedes via internettet på samme måde som en ESTA-ansøgning til USA.

For et ophold på under 6 måneder i Canada: Du kan udfylde formaliteterne for indrejse i Canada direkte via internettet ved at klikke på onlineformularen. Det er ikke nødvendigt at lave en aftale på den canadiske ambassade eller det canadiske konsulat.

Nedenfor giver vi dig oplysninger om eTA’s gyldighed.

Hvordan kan jeg kontrollere gyldigheden af en eTA Canada?

eTA Canada, for Electronic Travel Authorization, er et officielt elektronisk dokument, der fås ved hjælp af en online-ansøgning på den canadiske regerings websted. Det er med andre ord ikke nødvendigt at henvende sig til den canadiske ambassade eller eventuelt konsulat for at få denne tilladelse. Kun IRCC (Immigration, Refugees, Citizenship Canada) har tilladelse til at udstede en EVP til statsborgere fra canadiske lande, der er fritaget for visumpligt (herunder franske statsborgere), som opfylder betingelserne for at komme i betragtning.

Da det kun er den canadiske regering, der kan udstede en rejsetilladelse, er det ikke nødvendigt at ansøge på det officielle websted. Det er helt muligt at anvende en privat organisation, som f.eks. vores partner, til at ansøge om en eTA. I modsætning til ministeriets websted tilbyder en privat organisation dig personlig hjælp i tilfælde af behov. Gyldigheden af eTA Canada påvirkes på ingen måde, hvis den er opnået via et privat websted.

Gyldigheden af eTA Canada afhænger af det pas, som det er knyttet til. Det er naturligvis kun gyldigt pas, der anerkendes (rejsetips: det anbefales at have seks måneders gyldighed tilbage). I tilfælde af et nyt pas eller en ændring af pasoplysningerne skal der indgives en ny ansøgning til de canadiske myndigheder. Vi minder dig om, at for at udfylde eTA Canada-formularen skal pasnummer, indehaverens navn og efternavn, fødselsdato og -sted, køn, udstedelsesdato og udløbsdato udfyldes. En ændring af disse data gør eTA’en ugyldig.

Da ansøgningen om tilladelse også er baseret på 4 spørgsmål vedrørende den rejsendes situation, afhænger gyldigheden af eTA Canada af udviklingen i situationen. I tilfælde af f.eks. en ny ubehandlet sygdom eller en ny kriminel handling er eTA’en således ikke længere gyldig. Disse oplysninger er imidlertid vanskelige at kontrollere og afhænger derfor af den rejsendes ærlighed.

Det er ikke nødvendigt at udskrive tilladelsen, da den er elektronisk. Det er dog obligatorisk at indhente tilladelse, før man rejser. eTA Canadas validitet er ikke kompromitteret af, at der ikke findes en papirudgave. Grænsetjenestemanden beder ikke om at se eTA, men vil sandsynligvis bede om udrejsebilletten og andre nødvendige dokumenter, der er relevante for situationen, især hvis der er et mindreårigt barn, der rejser med dig (f.eks. en fødselsattest, en fotokopi af skilsmisseattesten osv.).

Hvor længe er eTA Canada gyldigt?

Det er ikke nødvendigt at udfylde online-formularen for alle rejser til Canada: eTA Canada er gyldigt i 5 år fra udstedelsesdatoen. Godkendelse eller afslag meddeles meget hurtigt pr. e-mail, når betalingen på 7 $ CAN er foretaget. I undtagelsestilfælde kan Canada Immigration Services vente med at behandle en ansøgning, hvis der er behov for yderligere dokumentation. Under alle omstændigheder vil den canadiske immigrationsmyndighed kontakte ansøgeren inden for få dage. Du får en kvittering for modtagelsen inden for 72 timer. I tilfælde af afslag kan ansøgeren indgive en ny ansøgning, hvis han/hun mener, at det negative svar skyldes en indtastningsfejl. Hvis der ikke er begået fejl, kan visumansøgningen sendes til den canadiske ambassade. Det er ikke en hindring for at få et canadisk visum, at man ikke er berettiget til eTA.

Det skal bemærkes, at gyldigheden af Canada eTA ‘et afhænger af gyldigheden af det pas, der anvendes på ansøgningstidspunktet. Den canadiske regering udsteder et eTA i højst 5 år, forudsat at passet ikke udløber inden da. Hvis et e-pas eller biometrisk pas f.eks. udløber inden for tre år efter ansøgningen, er eTA’et gyldigt i tre år. Det er ikke muligt at overføre de resterende to år til et nyt pas.

Den rejsende kan foretage så mange besøg, som han eller hun ønsker, i løbet af Canada eTA’ens 5-årige gyldighedsperiode, forudsat at hvert besøg ikke overstiger 6 måneder. Der er ikke tale om permanent ophold med en eTA-tilladelse, men blot om et turistophold. Det skal også bemærkes, at et eTA kun er påkrævet ved indrejse i Canada med fly, herunder transit.