Visa pour le Canada

eTA KANADA VISUM

COVID Info (Uppdaterad: 22 april 2023)

ArriveCAN Kanada

Vad är ArriveCAN?

ArriveCAN är en webbaserad ansökan och tjänst som utvecklats av Kanadas regering. Det gör det möjligt för resenärer som reser in i Kanada att lämna information om COVID-19: karantänsplan, vaccinationsstatus och testresultat.

ArriveCAN är en obligatorisk och extra formalitet. Detta är utöver behovet av att skaffa ett visum eller resetillstånd för Kanada.

För en vistelse på mindre än 6 månader krävs ingen turistvisering för att resa in i Kanada. Du kan få ett resetillstånd online på några minuter genom att klicka på onlineformuläret.

När ska ArriveCAN fyllas i?

Resenärer måste fylla i ArriveCAN inom 72 timmar efter ankomsten till Kanada. Det är viktigt att lämna aktuell och korrekt information för att underlätta inreseprocessen till landet.

Hur fyller man i ArriveCAN?

För att fylla i ArriveCAN kan du ladda ner programmet till din smartphone eller komma åt tjänsten online. Skapa ett konto och följ instruktionerna för att tillhandahålla den information som krävs. Du måste lämna in uppgifter om t.ex. din resplan, vaccinationsstatus och en lämplig karantänsplan, om så krävs.

Vem ska fylla i ArriveCAN?

Alla resenärer som reser in i Kanada, oavsett om de är kanadensare, permanent bosatta eller utlänningar, måste fylla i ArriveCAN. Detta gäller både vuxna och minderåriga, även om föräldrar eller vårdnadshavare kan fylla i ArriveCAN för barn under 16 år.

Vad är priset på ArriveCAN?

ArriveCAN är en kostnadsfri tjänst som erbjuds av Kanadas regering. Det kostar inget att ladda ner ansökan eller använda onlinetjänsten.

Hur laddar man ner ArriveCAN?

ArriveCAN finns som en applikation för Android- och iOS-smartphones. Du kan ladda ner den från Google Play Store för Android-enheter eller App Store för iOS-enheter. Du kan också få tillgång till ArriveCAN via en webbläsare genom att besöka den kanadensiska regeringens webbplats.

Är ArriveCAN obligatoriskt?

Ja, ArriveCAN är obligatoriskt för alla resenärer som reser in i Kanada. Om du inte uppfyller detta krav kan det leda till förseningar vid gränsen, böter eller oförmåga att resa in i Kanada.

Måste jag fylla i ArriveCAN för att resa genom Kanada?

Ja, resenärer i transit genom Kanada måste också fylla i ArriveCAN. Den information som lämnas in kommer att underlätta transiteringsprocessen och hjälpa de kanadensiska myndigheterna att garantera säkerheten för resenärer och invånare.

Logotyp för ArriveCAN-applikationen i App Store och Google Play

Detta är logotypen för ArriveCAN-applikationen. Applikationen kan laddas ner gratis från Apple App Store och Google Play Store.

Ansökan ArriveCAN